ODRÓŻNIENIE MODELI

Ogólnie można je odróżnić od innych modeli stosowanych w bada­niach operacyjnych po tym, że nie mają charakteru analitycznego. Zmu­szają one do prowadzenia eksperymentów rachunkowych złożonych z licz­nych prób i powtórzeń (iteracji), dzięki którym uzyskuje się przydatne rozwiązanie — raczej zadowalające niż optymalne” [Richards… 1966, s. 498—499]. Jeżeli wśród zmiennych występują dane stochastyczne, można w modelach symulacyjnych zastosować „technikę Monte Carlo” [Sadowski 1963b, s. 211 i nast.] i [Richards… 1966, s. 512—518].Matematyczne techniki rozwiązywania typowych zagadnień, czyli ści­śle dla danego typu problemu zaprogramowane sekwencje rachunków lub inaczej algorytmy — szczególnie zaś techniki literacyjne — okazują się niejednokrotnie tak pracochłonne, że bez zastosowania maszyn mate­matycznych (5.2.4.) praktycznie byłyby niewykonalne.Historia matematycznych technik optymalizacji decyzji sięga okresu międzywojennego. Już w r. 1938 radziecki matematyk I. Kantorowicz wystąpił z propozycją zastosowania specjalnych tech­nik matematycznych do optymalizacji decyzji w zakresie organi­zowania i planowania produkcji i transportu. „Pierwsze prace Kantorowicza wzbudziły jednak małe zainteresowanie wśród eko­nomistów” [Lange 1948, s. 17].

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.