ODCHYLENIE OD WYLICZENIA

Odchylenie od tradycyjnego wyliczenia Fayolowskiego wspomnianego w lekturze obowiązkowej [Zieleniewski 1967a, s. 364], (funkcje techniczne, handlowe, finansowe, ubezpieczeniowe, rachunkowościowe i administra­cyjne; te ostatnie złożone z przewidywania, organizowania, rozkazywania, koordynowania i kontrolowania) S. Chajtman uzasadnia tym, że „szczegól­nemu zróżnicowaniu i specjalizacji uległy tzw. (przez Fayola) czynności techniczne” [Wybrane problemy… 1967 s. 49], Natomiast J. Chevalier [1966, t. 1, s. 65] niewiele odbiega od Fayola i wylicza następujące funkcje: administracyjną, finansową, rachunkowości, techniczną, kupiecką (handlową) i bezpieczeństwa. Slezinger [1967b, s. 42] określa funkcje zarządzania jako „rodzaj działalności o specjalnym charakterze, skierowany do celu, który we wza­jemnym oddziaływaniu z innymi rodzajami działalności, różniącymi się od niego (pod względem kierunku i charakteru), jest obiektywnie niezbęd­ny dla pełnowartościowego, efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem (systemem produkcyjnym). Wśród tych funkcji Slezinger [tamże] — trochę podobnie do S. Chajtmana — wylicza (w przedsiębiorstwie przemysłowym) przykładowo: „przygotowanie techniczne, planowanie, kontrolę, obsługę, rachunkowość, zaopatrzenie materiałowe i inne”. Zgodnie z tą koncepcją do grupy pracowników zarządu autor zalicza zarówno pracowników „inży­nieryjno-technicznych”, jak i administracyjnych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.