NIEZNAJOMOŚĆ KONTEKSTU

Nieznajomość tego kontekśtu zniechęca badaczy do przedstawiania danych z budżetu czasu w formie zagregowanej; ogranicza możliwości interpretowania budżetu czasu w kategoriach ogólniejszych typów aktywności. Zarazem owe ogólniejsze typy aktywności są — z teoretyczne­go punktu widzenia — dogodniejsze, bawieun można je trak­tować jako empiryczne wskaźniki pewnych generalnych pojęć teoretycznych (np. praca, uczestnictwo w kulturze, sfera obo­wiązków itp.).Jak pisze Philip E. Converse, istnieje szeroki rozziew pomię­dzy zarejestrowanym przejawem aktywności a jej ukrytymi funkcjami dla człowieka, który nadaje jej określone znaczenie istotność. Naprawa sprzętu w gospodarstwie domowym może być wynikiem dążenia do zamiany czasu wolnego na pieniądze zaoszczędzone w ten sposób z dochodów gospodarstwa domowe­go lub braku możliwości do zapewnienia dostatecznie szybkiej usługi z zewnątrz, hobby majsterkowicza, albo też kombinacji tych trzech ewentualności

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.