NIEZALEŻNE CZYNNIKI

Czynniki te są w zasadzie od jednostki nie­zależne, a zarazem w istotny spoisób warunkują nie tylko bud­żet czasu osób zawodowo czynnych, ale także osób pozostają­cych z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Podobnie istotną rolę odgrywa również czas nauki w szkole i sposób jego organizacji.Nie są to jednak jedyne ważne czynniki, kształtujące z ze­wnątrz budżet czasu człowieka. Również istotne dla możliwie wyczenpującej diagnozy wydaje się uwzględnienie takich przykła­dowo kwestii, jak stopień nasycenia gospodarstw domowych od­biornikami telewizyjnymi ozy samochodami.Można więc ogólnie powiedzieć, że dążenie do sformułowania możliwie wyczerpującej diagnozy wzorów wydatkowania czasu powinno obejmować pewien zesitaw istotnych — z punktu wi­dzenia celów diagnozy — wskaźników egzogenicznych, objaśnia­jących strukturę budżetu czasu populacji.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.