NIEZAKOŃCZONY PROCES

Proces ten nie zo­stanie zakończony w bieżącym stuleciu, choć w roku 2000 juz tylko 4% ogólnego funduszu czasu przeznaczać będzie społe­czeństwo na pracę w rolnictwie. Odwrotną tendencję obserwuje­my w nakładach czasu na pracę poza rolnictwem; o ile w la­tach trzydziestych nakłady te wynosiły tylko S°/o ogólnego fun­duszu czasu, to w latach siedemdziesiątych wzrosły do 8 /o, zaś w roku 2000 sięgną zapewne granicy U0°/o ogólnego funduszu czasu, jakim wówczas dysponować będzie społeczeństwo.Warto zwrócić uwagę na fakt, iż udział nakładów czasu na pracę (w rolnictwie i poza rolnictwem łącznie) w ogólnym fun­duszu czasu nieznacznie maleje. O ile w latach trzydziestych nakłady te przekraczały 15/o ogólnego funduszu czasu, w 1970 r. utrzymały się również na poziomie 15%, to w roku 2000 spadną do niespełna 14%.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.