NARODOWY BILANS CZASU

Zanim jednak przejdziemy do analizy budżetów czasu ludno­ści naszego kraju, spróbujemy naszkicować najogólniejsze tło przemian w sferze gospodarowania czasem. Dla tego celu do­brym punktem wyjścia jest próba oszacowania zmian w naro­dowym bilansie czasu w bieżącym stuleciu.W rozdziale pierwszym dość szeroko omawiałem koncepcje wiążące się z konstrukcją bilansu czasu i jego funkcjami dia­gnostycznymi, przede wszystkim dla celów planowania społecz­nego w skali makro. Warto przypomnieć, że bilans czasu, w odróżnieniu od bud­żetu czasu, jest rozliczeniem ogólnego funduszu czasu, jaki po­zostaje do dyspozycji całego społeczeństwa w określonym mo­mencie historycznym. Bilans czasu jest jedną z coraz częściej stosowanych w różnych krajach prób oszacowania zmian spo­łecznych poprzez przemiany w dystrybucji ogólnego funduszu czasu danej populacji (mieszkańców miasta, regionu czy kraju).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.