NA WIELKĄ ROLĘ

W zróżnicowaniach tych wielką rolę odgrywa odmiennie ukształtowany rytm życia na wsi i w mieście, co szczególnie wyraźnie ujawnia się, jeśli porówna się strukturę budżetu cza­su mieszlkańców wsi i miast liczących 100 tys. mieszkańców i więcej (a więc dwie skrajne pod względem stopnia zurbanizo­wania kategorie skupisk ludzkich).Przedstawienie odmienności stylu gospodarowania czasem wśród mieszlkańców wsi i mieszkańców dużych miast w tym właśnie miejscu, gdy rozważane są uwarunkowania o charak­terze stratyfiilkacyjnym, wydaje się celowe z tego względu, iż w wielu opracowaniach omawiających różnorakie zróżnicowania między klasą robotniczą i chłopstwem niezbyt uważnie anali­zuje się wpływ kompleksu zjawisk kryjących się za stoipniem zurbanizowania miejsca zamieszkania.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.