NA RZECZ TEZY

Na rzecz tej tezy przemawiałby fakt, iż -mimo spadku średniego czasu zajęć związanych z pracą, wymiar czasu wólnego wśród robotników praktycznie nie uległ zmianom. Wcześ­niejsze badania wykazały, że praca w systemie zmianowym, na­wet jeśli wykonywana jest w skróconym wymiarze czasu, nie sprzyja wzrostowi czasu wolnego. Również wśród robotnic mniejsze nakłady czasu na zajęcia związane z pracą nie spowo­dowały zwiększenia wymiaru czasu wolnego. Należy jednak od­notować fakt, iż w tej właśnie kategorii odsetek budżetów cza­su, w których w ogóle nie pojawiły się zajęcia zaliczane do cza­su wolnego, sipadł z 21% w końcu lat sześćdziesiątych do 15% w połowie lat siedemdziesiątych. Jednak i tak buidżet czaisu robotnic charakteryzuje się najwyższym — w porównaniu z po­zostałymi kategoriami respondentów — deficytem czasu zarów­no w końcu lat sześćdziesiątych, jak i w połowie lat siedem­dziesiątych.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.