MATEMATYCZNA FORMA

Matematyczna forma tego wzo­ru może łatwo nie dość krytycznemu czytelnikowi przesłonić sza­cunkowy charakter części danych, na których opierają się koń­cowe wyniki rachunku. Wzór pozostawia poza tym bez odpowie­dzi szereg innych ważnych pytań, które trzeba by rozstrzygnąć, by móc się nim operatywnie posługiwać.Przykłady te potwierdzają, jak sądzę, trafność postulatów sformułowanych przez G. Gafgena [1963, s. 119]: „modele sytua­cji decyzyjnych powinny spełniać dwa warunki: 1) symbole sto­sowane w modelu muszą oznaczać rzeczywiste, dające się zaobser­wować zjawiska i 2) działania matematyczne wykonywane na mo­delu muszą prowadzić do takich wyników, które— przetłumaczo­ne z powrotem z języka symbolicznego na język obserwacji rze­czywistości — są zgodne z wynikami rzeczywistych zdarzeń”. Rzecz w tym, że doskonałość i niezawodność rachunku mate­matycznego może niekiedy grozić osłabieniem czujności zdrowego rozsądku.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.