KONTROLA

Kontrola— występuje także wśród faz czynno­ści kierowania i to w formie charakterystycznej właśnie dla kie­rowania. Kontrolowanie innych to nie to samo, co kontrolowanie siebie. I najistotniejszy obowiązek kierownika: doprowadzenie do tego, aby zachowanie się kierowanych było zgodne z jego zamie­rzeniem, nie byłby wykonalny bez „sprzężenia zwrotnego” w po­staci kontroli. Jest to szósta, ostatnia w logicznej (a niekoniecz­nie czasowej) kolejności faza procesu kierowania.Całą czynność konkretnego kierowania musi oczywiście poprzedzie dobór bezpośrednich współpracowników albo trwałe przydzielenie im ramowych zadań i w ogóle zorganizowanie zespo­łu. Właśnie dlatego jednak, że dokonuje się tego z reguły, zanim będzie potrzebne, a nawet możliwe konkretne kierowanie zorga­nizowanym zespołem (choć często przeplata się to z czynnościami kierowniczymi), nie zaliczymy związanych z tym czynności do kolejnych faz procesu kierowania ludźmi.Przedstawione tu fazy procesu kierowania stanowią przeróbkę koncepcji zreferowanej w lekturze obowiązkowej [Zieleniewski 1967a, s. 399—402]. Poza nieco innym wyróżnieniem „faz” pozo­stałe uwagi zawarte w lekturze obowiązkowej nie utraciły jednak aktualności.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.