KILKA SŁÓW

Kilku słów komentarza wymaga porównanie struktury buldże- tu czasu mężczyzn biernych zawodowo. Populacja ta jest naj­bardziej niejednorodna ze wszystkich wyróżnionych; miesiSczą się w niej bowiem tak odmienne społecznie kategorie, jak stu­denci i uczniowie z jednej strony oraz emeryci i renciści — z drugiej. Zresztą te właśnie dwie kategorie dominują wśród mężczyzn biernych zawodowo. Toteż jest rzeczą jasną, iż prze­ciętna struktura budżetu czasu wśród mężczyzn biernych zaJwo- dowo warunkowana jest przędę wszystkińi wzajemną proporcją tych dwóch kategorii respondentów, którzy charakteryzują się zasadniczo odmienną strukturą dobowego budżetu czasu. W ba­daniu z 1876 r. w kategorii biernych zawodowo mężczyzn zna­lazło się proporcjonalnie więcej emerytów i rencistów niż w ba­daniu z 1969 r. i tą zmianą należałoby tłumaczyć zarejestro­wane zmiany w strukturze dobowego budżetu czasu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.