KIEROWNIK Z PRAWDZIWEGO ZDARZENIA

Skoro zaś każdy od­powiada tylko w granicach rzeczywiście posiadanej możności dzia­łania, to aby ta odpowiedzialność nie była fikcją, każdy przeło­żony powinien mieć decydujący, a przynajmniej rzeczywiście współdecydujący glos w sprawie doboru swoich bezpośrednich podwładnych i w sprawie organizacji podległej mu komórki or­ganizacyjnej, tj. m. in. w sprawie zakresu obowiązków i odpowia­dających im uprawnień, jakie przekazuje każdemu z podwładnych.W związku z tym przekonujące wydaje się następujące okreś­lenie- „kierownika z prawdziwego zdarzenia” „kierownikiem jest ten, kto może twierdząco odpowiedzieć na wszystkie następujące pytania:czy jest pan odpowiedzialny za większą ilość pracy, niż się oczekuje, że pan wykona osobiście?czy jest pan odpowiedzialny (pośrednio) za tę część swych obowiązków, którą pan się decyduje przekazać do wykonania swym podwładnym?czy ma pan uprawnienia do:sprzeciwienia się powołaniu określonych ludzi do pra­cy, za którą pan (pośrednio) odpowiada?oceny kwalifikacji swych podwładnych? decydowania o ewentualnym zwolnieniu swego pod­władnego z jego stanowiska?”

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.