KIEROWANIE ZESPOŁEM

W świetle tego ,wykonywanie przemocy fizycznej” jest wprawdzie kierowaniem w znaczeniu ogólnym, ale nie jest kiero­waniem w węższym znaczeniu. Silniejszy zapaśnik kładąc słabsze­go przeciwnika „na obie łopatki” sprawia wprawdzie, że słabszy znajdzie się w pozycji zgodnej z zamiarem silniejszego, ale nie, że słabszy działa zgodnie z zamiarem silniejszego. Wrócimy do tej sprawy niżej (5.3.2.).Na kierowanie zespołem składa się regulowanie splotu dzia­łań zespołu (kierowanie zespołem jako całością) i regulowanie po­szczególnych pasm działania członków zespołu ze względu na ich splatanie w całość (organizowanie i koordynowanie wewnętrznych stosunków w zespole). Kierowanie zespołem nie jest więc wpraw­dzie tylko sumą czynności kierowniczych, wykonywanych w sto­sunku do poszczególnych jego członków, niemniej przeto w wy­konaniu (czyli poza preparacją) sprowadza się pod względem tech- niczym do kierowania poszczególnymi członkami zespołu.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.