KIEROWANIE PARLAMENTARNE

Kierowanie parlamentarne występuje w klasycznej formie w sprawach zastrzeżonych do decyzji ciał ustawodawczych. Spoty­kamy się z nim jednak także gdzie indziej — wszędzie tam, gdzie pewnego rodzaju sprawy w rzeczywistości bywają rozstrzygane na podstawie woli większości uprawnionych, wyrażanej w uch­wytnej formie. Takie znaczenie ma np. dla pewnych kategorii spraw samorząd robotniczy w socjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłowych, jeżeli jego członkowie nie ulegają nadmiernie autorytetowi dy­rektora przedsiębiorstwa.Przez kierowanie jednoosobowe rozumiemy takie procesy kie­rowania, w których przynajmniej sama decyzja podejmowana jest jednoosobowo. Przez kierowanie rozumiemy nato­miast przypadki, w których kierownik jest zobowiązany (i może być zmuszony) kierować działaniem zbiorowym tak, aby zmierza­ło ono do celów oraz stosowało środki i sposoby, za którymi, po naradzie, wypowiedziała się określona większość grona ludzi.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.