JEDNOLITOŚĆ KIEROWANIA

Zachęcając przeto do zaznajomienia się z tymi partiami lektury ograniczam się tu do jednego tylko uzupełnienia oraz do krótkiej rekapitulacji twierdzeń uzasadnionych w lektu­rze obowiązkowej. Jako uzupełnienie chciałbym mianowicie wymienić interesu­jące ujęcie zasady społecznego uczestnictwa, realizowanego w opar­ciu o system organów społecznych współpracujących z admini­stracją zakładową i oddziaływujących na jej decyzje; zarysowuje się ona po prostu dlatego, że niemożliwy byłby stan rzeczy, w któ­rym wszyscy by o wszystkim decydowali. Typologia struktury kierowania w przedsiębiorstwie oparta na stopniu wewnątrzza­kładowej demokracji obejmowałaby szereg stopni demokratyzacji mieszczących się między systemami całkowicie demokratycznymi, w których wszyscy pracownicy lub ich reprezentanci mieliby -wpływ na wszystkie ważne decyzje, a systemem autorytatywnym, będącym zaprzeczeniem demokracji, w którym żadna grupa z wy­jątkiem grupy zajmującej stanowiska kierownicze nie miałaby jakichkolwiek wpływów.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.