ISTOTNA ROLA

Aiparatura poję­ciowa używana jest z reguły nieostro, zaś samo rozumienie po­jęć częściej odwołuje się do niejasnych kryteriów zdrowego roz­sądku niż do definicji konstruowanych zgodnie z wymogami lo­giki. Odnosi się wrażenie, że poszczególni badacze unikają za­głębiania się w szczegółowe ustalanie zakresu i znaczenia uży­wanych pojęć nalwet wówczas, gdy nadają im pewne nowe zna­czenie. Istotną rolę odgrywa tu fakt, iż zarówno w badaniach budżetu, jak i w studiach nad czasem wólnym przeważająca część tych pojęć jest zaczerpnięta z języka potocznego i stoso­wana — w sposób mniej lub bardziej jasny — zgodnie z ich (potocznymi konotacjami. Na tym tle rodzi się też wiele niepo­rozumień. Na przykład, w potocznym rozumieniu czas wolny traktuje się jako czas na zbyciu; jest to „nadwyżka ‚ czasu, z którą nie ‚za/wsze wiadomo, co zrobić.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.