INSTRUMENTALIZACJA ZARZĄDZANIA

Proces ten jednak rozwija się nierównomiernie, tak ze względu na to, w jakim kraju się odbywa (co jest głównym czyn­nikiem nierównomierności stopy życiowej poszczególnych krajów), jak i ze względu na dziedziny ludzkiej działalności. Do niedawna jeszcze techniki wojenne, transport, fabryczna produkcja przemy­słowa i w pewnej tylko mierze techniki leczenia były głównymi jego dziedzinami. Inne dziedziny, np. drobnotowarowe.usługi prze­mysłowe, rolnictwo, leśnictwo, handel, nauczanie, wymiar spra­wiedliwości i cała obszerna dziedzina zarządzania wszelkiego ro­dzaju instytucjami — pozostawały znacznie w tyle. Pociągało to za sobą i jeszcze wciąż pociąga zmiany proporcji wydajności pra­cy, a w konsekwencji tego także zmiany proporcji zatrudnienia w poszczególnych typach działalności społecznej. Tak na przykład w Stanach Zjednoczonych A. P. liczba pracowników „biurowych” (a więc wykonujących czynności występujące głównie „w sferze zarządzania”) wzrosła w pierwszej połowie XX w. trzydziesto­krotnie, podczas gdy ogólna liczba zatrudnionych zwiększyła się w tym czasie tylko dwa i pół raza.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.