INNE ŹRÓDŁO WŁADZY

Władza kapitalisty, właściciela środków produkcji nad proletariuszami, ale także pod względem społecznym przeciw­stawne, lecz formalnie na tym samym stosunku oparte posłuszeń­stwo pracownika przedsiębiorstwa socjalistycznego wobec przeło­żonych, mianowanych przez państwo jako właściciela środków produkcji);możność wywarcia nielegalnego przymusu, czyli wymuszenie (przykładem może być uległość napadniętego wobec silniejszego bandyty);możność zmuszenia partnera, by wykonał przyjęte na siebie zobowiązanie przez odwołanie się do wyegzekwowanego wyroku sądowego, tj. egzekwowanie roszczeń (jako przykład można wy­mienić podporządkowanie się przedsiębiorstwa wyrokowi arbi­trażu państwowego w sporze z innym przedsiębiorstwem;innym źródłem władzy jest (nie wspomniane przeze mnie we wcześniejszych wypowiedziach) dobrowolne podporządkowanie się kierowanych kierownikowi, wynikające ze źródeł innych niż przekonanie o legalności zarządzeń — np. z zaufania, miłości, przekonania o racjonalności otrzymanej rady itp.; można by tu mówić o tym, że przywódca (bo zwykle stosunek ten występuje głównie w organizacji nieformalnej „wiedzie” za sobą swych zwolenników — przykłady: stosowanie się do rady le­karza co do kuracji, ustępowanie zachciankom osoby kochanej, zmiana postępowania wskutek tego, że ktoś przekonał nas o nie­racjonalności poprzedniego sposobu naszego zachowania się.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.