INNE STANOWISKO

Ten wąskopragmatyczny punkt widzenia, niekiedy jeszcze stosowany w piś­miennictwie naukowym i w publicystyce, rozszerza się czasami ekonomicznie uzasadnioną konieczność uzupełniania wykształ­cenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zgodnie więc z tym punktem widzenia, odrzucanym na ogół przez humani­stów, ową „cechą z” byłoby kryterium przydatności dla inte­resów gospodarki narodowej, czyli — innymi słowy — optyma­lizacja budżetu czasu pracownika z punktu widzenia jego zadań zawodowych.Inne stanowisko zajmują specjaliści, którzy rozpatrują bud­żet czasu, a ściślej — wypełniające go zajęcia w kategoriach przymusu i preferencji. W tym przypadku owa „cecha z” by­łaby równoznaczna z subiektywnym poczuciem swobody wybo­ru określonego zajęcia.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.