FORMUŁOWANIE SPOSOBÓW DZIAŁANIA

Zgodnie z propozycją zrobioną już dawniej [Zieleniewski 1967a, s. 414—419] będziemy przy tym mówili o przekazywaniu pod­władnym zadań — gdy zlecenie dotyczy tylko końcowych (w da­nym przedziale) celów działania podwładnych, a o instrukcjach — gdy przełożony określa poza tym także sposoby osiągnięcia celów. Zlecenie może zawierać albo tylko zadanie, albo także instrukcję.Różnicę między narzucaniem w instrukcji sposobu wykonania a sta­wianiem samego tylko zadania dobrze ilustruje następujące porównanie. W czasie wojny burskiej (1899—1902 r.) podjazd angielski natrafił na nie­przyjaciela. Wydano rozkaz ustawienia celowników na 300 jardów i roz­poczęcia ognia, który okazał się jednak nieskuteczny i nieprzyjaciel pod­chodził bliżej. Wtedy jeden z żołnierzy nie czekając na rozkaz z własnej inicjatywy obniżył celownik na 280 jardów. Został on za to z miejsca surowo ukarany. W przeciwieństwie do tego w czasie II wojny światowej marszałek Montgomery w przeddzień bitwy o El Alamein zwrócił się do wszystkich wyższych oficerów informując ich całkowicie o swym planie mówiąc każdemu z nich, jakie cele ma osiągnąć, ale nie, jak to ma zro­bić. Rozkazał im też, by każdy żołnierz idąc do boju był podobnie poinfor­mowany [U. Industry… 1966, s. 226]. Zarówno cele, jak i sposoby działania można formułować bardziej ogólnie lub bardziej szczegółowo.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.