FAZY CZYNNOŚCI KIEROWNICZYCH

Kierowanie jest procesem złożonym z poszczególnych czynno­ści kierowniczych. Stanowią one istotne składniki wszystkich funkcji regulacyjnych. W każdej takiej funkcji występują wszyst­kie te czynności. Kierowanie jest działaniem. Nie jest jednak dzia­łaniem wyodrębnionym, lecz tylko składnikiem takiego działania. Fazy procesu kierowania należy więc przyporządkować nie do wszystkich pięciu etapów działania zorganizowanego, lecz tylko do czterech „podetapów”, które wyżej (3.2.1.) wyróżniliśmy w każdym etapie. Przyporządkowanie to ilustruje wykres 5.1.4.-1. Pierwszemu etapowi tego cyklu odpowiadają dwie fazy kiero­wania: uświadomieniu sobie celu działania odpowiada mianowi­cie decyzja w sprawie wyboru zadań, które kierownik zamierza dać swym podwładnym, a powiadomieniu członków zespołu o ce­lu działania zbiorowego — przekazanie tej decyzji podwładnym w postaci ogólnie sformułowanych zadań. Znaczenie tej fazy dla sprawności całego procesu kierowania jest tak wielkie, że uzasad­nia to wyodrębnienie jej.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.