DRUGI UKŁAD

W początkowym okresie industrializacji dominującym wżerem wykorzystywania czaisu wolnego był styl szczególnie cbarakterystyczny dla wiejskich społeczności lokalnych; rozmowy z naj­bliższą rodziną, sąsiadami, przyjaciółmi, słowem — ‚zróżnicowa­ny repertuar zachowań mieszczących się w obrębie pierwszego układu czasu walnego. Obok tego funkcjonował drugi układ, którego dominującym elementem był kościół. Z czasem drugi układ czasu wolnego stopniowo zaczął się różnicować i wzbogacać. Bar, karczma, trupy cyrkowe i od początków naszego stulecia — kino, to symptomy pojawiania się nowego stylu spędzania czasu po pracy; w szerszym kręgu społecznym, funkcjonującym co prawda w obrębie społeczności lokalnej, ale już przekraczającym podsta­wowe grupy rodzinne, sąsiedzkie czy kręgi. Pojawienie się środków masowego przekazu, a zwłaszcza — w połowie bieżącego stulecia — telewizji, rożbiło ten tradycyjny wzór czasu wolnego.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.