DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIE

Dotychczasowe doświadczenia wykazały jednak, iż rodzaj sto­sowanej techniki badawczej może — do pewnego stopnia — zredukować przynajmniej niektóre z tych ograniczeń. Dzieje się tak wówczas, gdy o doborze określonej techniki badawczej de­cydują jalsno określone wyznaczniki diagnozy społecznej (m in. określenie populacji, której dotyczyć ma diagnoza, stopień do­kładności ustaleń diagnostycznych, koszit badania itp.). Wyróż­nić można pięć ważniejszych technik badania budżetu czasu:autorejestracja, dokonywana przez respondenta w kwestio­nariuszu pocztowym (taką techniką posłużyli się m. in. P. Soro- kin i C. Q. Berger)autorejestracja, dokonywana przez respondenta w kwe­stionariuszu budżetu czasu, o którego sposobie wypełniania zo­stał respondent osobiście poinstruowany przez ankietera (Itaką technikę zastosowano m. in. w pierwszym i drugim maso­wym badaniu budżetu czasu, przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny).

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.