DECYDOWANIE

Ch. Barnard stwierdził nawet, że „cechą charakterystyczną usług oddawanych przez kierowników jest to, że reprezentują oni specjalizację w podejmowaniu decyzji” [Barnard 1958, s. 189] Ale „piękna sztuka decydowania polega na niedecydowaniu spraw, które w danym momencie nie muszą być zadecydowane, niedecy­dowaniu spraw niedojrzałych, niepodejmowaniu decyzji, które nie mogą być skuteczne, i niedecydowaniu o tym, o czym kto inny może zadecydować” [tamże, s. 194]. Każde działanie można rozpatrywać jako jeden ciąg decydo­wania.Decydowanie jest to dokonywanie nielosowego wyboru w dzia­łaniu. Wyboru, dokonywanego np. na podstawie kryteriów este­tycznych, nie nazwiemy decydowaniem, jeżeli nie prowadzi do jakiegoś działania (np. zmierzającego do nabycia lub pozbycia się dzieła sztuki). Nie nazwiemy też decydowaniem losowania ani podświadomych reakcji na bodźce zewnętrzne, mimo że pośrednio mogą prowadzić do wybrania określonego wariantu działania.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.