DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA

W tym kontekście nowego wymiaru nabiera postulat zwięk­szonego oddziaływania polityki społecznej w kierunku osiąga­nia — w sferze czasu dyspozycyjnego — dwóch wcześniej zary­sowanych wartości, a mianowicie egalitaryzmu (pojmowanego w kategoriach minimum) oraz zwiększenia swobody wyboru, uelastycznienia organizacji życia społecznego w talki sposób, by zwiększyć szanse dostosowania indywidualnych budżetów cza­su do pewnego, optymalnego dla jednostki, rytmu życia. Dążenie do osiągnięcia owych dwóch wartości nie może, rzecz jaisna, abstrahować od „treści” zajęć wypełniających wzra­stający fundusz czasu dyspozycyjnego. Co więcej, sposób wy­korzystywania czasu dyspozycyjnego, a także stopień udziału w nim zajęć związanych z rozwojem osobowości człowieka, go- dzijwą rozrywką i odpoczynkiem ma z punktu widzenia kształ­towania się przyszłych stylów życia naszego społeczeństwa zna­czenie o wiele bardziej istotne niż wzrost ilości czasu poza pra­cą.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.