CZAS ZWIĄZANY Z PRACĄ

Czas związany z pracą zarobkową, w którym dominuje za­spokajanie potrzeb instrumentalnych, wzbudzanych motywacja­mi w kierunku zdobycia środków finansowych,czas obowiązków pozazawodowych, w których dominuje za­spokajanie potrzeb instrumentalnych, wzbudzanych motywacja­mi w kierunku zapewnienia odpowiednich warunków egzysten­cji we własnym gospodarstwie domowym (bez motywacji finan­sowych),czas wolny, w którym dominuje zaspokajanie potrzeb auto­telicznych. W tym ujęciu dane z budżetu czasu, opisujące czasowy aspekt ludzkich zachowań, przybierają postać pewnych wskaźników poftrzeb człowieka w kontekście jego środowiska domowego i po­żądam owego. Jeśli przyjfaiie się założenie, wyrażone w poprzed­nim rozdziale, że (podstawowym celem polityki społecznej jest zaspokajanie potrzeb człofwielka, a ściślej — tych kategorii po­trzeb, które w niedostateczny lub nadmiernie zróżnicowany spo­sób zaspókajane są poprzez działające mechanizmy ekonomicz­ne, to wyróżnione wyżej kategorie zajęć w budżecie czasu mają dość Motną wagę diagnostyczną.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.