CELOWE ROZPATRYWANIE ZMIAN

Niemniej jednak wydaje się, że celowe jest rozpatrywanie zmian w wymiarze czasu wolnego w kontekście pozostałych zajęć dobowego budżetu czasu.Powstaje wobec tego problem, w jakich wymiarach zróżni­cowania społecznego należałoby analizować budżety czasu, Z pewnością powinny to być trzy podstawowe wymiary tego zróżnicowania, a mianowicie: kwalifikacje, wykszltałcenie i do­chód. Ale zarazem specyfika omawianej tu problematyki wyma­ga uwzględnienia pewnych dodatkowych wymiarów, które nie mniej wyraźnie niż poprzednie różnicują style gospodarowania czasem. Mam tutaj na myśli siposób organizacji czasu pracy oraz stopień zurbanizowania miejsca zamieszkania.Wspomniałem już kilkakrotnie w poprzednich rozdziałach, że wykonywanie pracy w systemie wielozmianowym w sposób zasadniczy rautuje na styl gospodarowania czaisem, a zarazem określa fundusz czasu wolnego, będącego do dyspozycji pracow­ników.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.