CECHA WSPÓLNA BUDŻETÓW

Cechą wspólną budżetów czasu kobiet i mężczyzn zatru­dnionych na zmianie nocnej jest wyraźne ograniczenie czasu snu oraz — w mniejszym stopniu — krótszy wymiar czasu pra­cy.Ogólnie należy więc stwierdzić, że praca na zmianie popo­łudniowej prowadzi do ograniczenia czasu wolnego na rzecz wzrostu nakładów czasu na zajęcia obowiązkowe w domu i sen. Nadwyżki czasu, wynikające z krótszego przeciętnie na tej zmia­nie wymiaru czasu zajęć związanych z pracą, też lokowane są głównie W zajęcia wynikające z prowadzenia gospodarstwa do­mowego i przedłużanie czasu snu. Praca na zmianie nocnej, której najbardziej charakterystyczną cechą jest ograniczenie czasu snu i — w mniejszym zakresie — czasu pracy, prowadzi wśród mężczyzn do wzrostu czasu wolnego i analogicznego wzro­stu czasu zajęć domowych, natomiast wśród kobiet noituje się jedynie wyraźny wzrost nakładów czasu na zajęcia domowe, ktory to wzrost odbywa się w tej .kategorii nie tylko kosztem snu czasu pracy, ale także — kosztem czasu wolnego.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.