ANALIZA KONSUMPCJI

Uwaga ta odnosi się zwła­szcza do analiz konsumpcji kulturalnej i stylów życia, które tradycyjnie próbuje się wyjaśniać raczej przez różnice w cha­rakterze pracy niż odmienne determinanty środowiskowe.Tymczasem z przedstawianych tu danych wynika wniosek, iż różnice między mieszkańcami wsi i mieszkańcami dużych miasit są w zakresie wykorzystania czasu wyraźnie większe niż różnice między robotnikami a rolnikami indyidualnymi. Wyda­je się, że właśnie dziedzina gospodarowania czasem jest szcze­gólnie podatna na oddziaływanie rytmu życia i sposobu jego or­ganizacji w zbiorowości, w której się przebywa.  Okazuje się bowiem, że mieszkańcy dużych miast — w porównaniu z miesz­kańcami wsi — pracują krócej, mniej czasu przeznaczają na zajęcia obowiązkowe w domu, ale jednocześnie wyraźnie więcej czasu pochłaniają im zajęcia obowiązkowe poza domem (a zwła­szcza zakuipy) oraz dojazdy (co należy uznać za typową deter­minantę urbanizacyjną, a nie straityfikacyjną), ponad dwukrot­nie więcej czasu pochłania im nauka i samokształcenie, a mi­mo to wymiar ich czasu wolnego stanowi 18(2% czasu walne­go, jakim dysponują mieszkańcy wsi.

Witam na moim blogu! Nazywam się Iwona Kaczmarska i jestem z wykształcenia finansistką, bloga prowadzę w formie odskoczni od pracy, pisanie to moja pasja dlatego chce się z Wami dzielić informacjami z zagmatwanego świata biznesu i finansów.
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.